Gästerna som frågar efter vandringsvägar under vintern har blivit allt fler och vi har därför ställt i ordning några ledstråk särskilt avsedda för vandrare. Lederna pistas med maskin och har egen märkning. Vägarna är helt avskilda från skoterlederna men på några sträckor får man samsas med skidåkare.

Vandringsvägarna går upp mot Renfjället. Lättast är att åka med en skotertransport till Vita Renen för fika eller lunch och sedan kan man vandra hem.

Stavar finns att hyra på Sportboden 
Tel +46 70 269 25 22