Edsåsdalen ligger i en mycket vacker fjälldalgång  med flera fjäll i hästskoform runt byn. Till trivseln bidrar den boskap som betar våra backar. Något år är det en fårhjord, ett annat år är det fjällkor. 

Vid vägens slut vidtar ett stort vildmarksområde med lättillgängliga fjällryggar och toppar, myrar, åar, bäckar, tjärnar och sjöar. Närbelägna fjälltoppar är trevliga utflyktsmål, liksom de många raststugor och vindskydd som ligger efter de välskyltade lederna. 

Här kan du vandra, fiska och njuta av lugnet. Efter fiskets högsäsong i juli kommer en period med svamp- och bärplockning. Hösten är också populär med hög klar luft och vackra höstfärger.

I guiden Fjällupplevelser till fots finns vandringarna ovan detaljrikt beskrivna samt många förslag på fina vandringar i närområdet Södra Årefjällen.