Atmosfären i Edsåsdalen är genuin och familjär. Besökarna kommer nämligen inte till en vanlig skidort som bara öppnar några få månader, utan detta är en fjällby som lever året runt. 

Dalgången har fått sitt namn efter byn Edsåsen och byn Dalen längst i väster. Byanamnet Edsåsdalen användes första gången på 1930-talet då det behövdes ett namn på den gemensamma telefon- och poststationen. 
1953 byggdes den första liften i Edsåsdalen, en replift som gick under namnet "Reperbahn". 1958 invigdes Vita Renen på Renfjället och några år senare byggdes Västjämtlands första lift på kalfjället, Renfjällsliften.

Turismen ökade sedan stadigt i byn och länge hade alla gårdar kvar sina jordbruk samtidigt som man tog emot turister på gårdarna.   
Idag finns förutom Edsåsdalen Turism AB som driver hotell, vandrarhem och restaurang även Edsåsdalens Aktivitetsbolag med ansvar för 5 liftar och över 40 mil spår och leder. Härutöver finns Edsåsdalens Sportbod, Dalens Gård Mountain Lodge, backrestaurangen Vita Renen samt Edsåsdalens camping.

Edsåsdalens signum är att man lyckats behålla mycket av byns ursprungliga utseende med gårdsmiljöer, där delvis jordbruk men framför allt skogsbruk finns kvar som näringar vid sidan av turismen och det är fortfarande en by med många bofasta.
Här finns nu en bofast befolkning om drygt 110 personer, varav ca 20 barn och flera är på väg:-). Många är turistföretagare men flera andra yrken finns också representerade. I Edsåsdalen finns Stårsta gård som driver ett lantbruk i liten skala med kor, getter, får, ankor, höns mm. Tillsammans med den ekonomiska föreningen Fjällbete driver vi en lite annorlunda lantbruksrörelse i Edsåsdalen, som innebär att djuren bor i Undersåker på vintern men betar Edsåsdalens backar under sommaren. Mer info om Fjällbete kan du få på hemsidan www.fjallbete.se

Nytillskotten i byn är den stora andel fritidshus som växer upp runt omkring byns kärna. Mötesplats och gemensamma aktiviteter har skapats i en Byboförening där bofasta och fritidshusägare är välkomna att vara med. Föreningen äger en festloge och en bakstuga som utgör den fasta punkten för gemenskapen.

Den gemensamma visionen för företagare och bybor är att skapa en levande fjällby.