Renfjället, Lillvalen, Välliste, Grofjället, och Hållfjället - fem lättillgängliga fjäll omger Edsåsdalen. Du kan välja olika utflyktsmål varje dag. 15 mil väl märkta leder med raststugor och serveringsstugor på lagom avstånd gör byn till ett omtyckt mål för turåkare.

Rundturer 
Turförslag finns i guiden Fjällupplevelser på skidor.
För att du lätt skall kunna välja en tur som passar dig är lederna svårighetsgraderade och märkta med uppskattad tidsåtgång, längd samt höjdskillnad. Ett nytt och tydligt skyltsystem gör lederna lätta att följa. Varje led har ett eget nummer. Lednumret finns både på kartan och ute i naturen.

Rundturerna spåras alternativt manglas vid behov och ingår i avgiften för spårkort. 

Spårinformation

För exempel på flera utflyktsmål som du når längs kryssmarkerade leder se karta särtryck över
Södra Årefjällen 1:50 000.