Vi uppdaterar spårstatus på www.skidspår.se , på Åre Cross Country och i Snörapporten (se länk i footer)

Spårkort betalas via Swish (123 351 61 19), i Sportboden eller i Fjällstationens reception på Köjagården.

Priser 17/18:

Dagkort: 80 kr/pers

Veckokort: 300 kr/pers

Säsongkort: 500 kr/pers

Alla t.o.m. 15 år åker gratis i våra spår!


Spårkort ingår i de flesta fall i de boendepaket som finns på Fjällstationen i Edsåsdalen, gäller boende i både huvudbyggnaden Köjagården och vandrarhemmet Renfjällsgården.
Spårkort ingår inte i stughyran.

Tfn 070-227 77 86