Renfjället, Lillvalen, Välliste, Grofjället, och Hållfjället - fem lättillgängliga fjäll omger Edsåsdalen. Du kan välja olika utflyktsmål varje dag. 15 mil väl märkta leder med raststugor och serveringsstugor på lagom avstånd gör byn till ett omtyckt mål för turåkare. Flera av fjällederna spåras alternativt manglas vid behov.

Rundturer 
Turförslag finns i guiden Fjällupplevelser på skidor.
För att du lätt skall kunna välja en tur som passar dig är lederna svårighetsgraderade och märkta med uppskattad tidsåtgång, längd samt höjdskillnad. Ett nytt och tydligt skyltsystem gör lederna lätta att följa. Varje led har ett eget nummer. Lednumret finns både på kartan och ute i naturen.

Här är exempel på flera utflyktsmål som du når längs kryssmarkerade leder
Se karta särtryck över Södra Årefjällen 1:50 000.
Offsjöarna 
Vindskydd 5,5 km  Rundtur nr 122
Hållfjället över Dalsnyvallen 
Restaurang 11 km 
Ytterstvallen (680 möh) 
Våffelstuga 10 km Kolla om det är öppet innan du ger dig av!