I Edsåsdalen arbetar vi med stort fokus på gruppdynamik. Vi tror att det är både roligt och viktigt att göra saker tillsammans och att skaffa sig gemensamma minnen som inte bara rör arbetet. Vi vet dessutom att om ni vill ha en arbetslagsutveckling som är hållbar och kvalitetssäkrad behövs det ytterligare kompetens. Därför samarbetar vi med arbetslagkonsulter som tillämpar validerade metoder och som har stor erfarenhet.  

Edsåsdalen ger även er grupp möjligheten att ytterligare fördjupa nya kunskaper på ett konkret sett, via forumteater eller simulering för att belysa och diskutera faktorer som rör gruppens utveckling. Dessa metoder tar hjälp av teater för att åskådligöra problem och lösningar. Arrangemangen sker i samarbete med Nordcirkus.